Checklistor

Vi har samlat våra bästa råd i checklistor. Bocka av punkt för punkt så att du inte missar något.

Bostadsrätt

Att tänka på gällande undersökning:

 • Tänk igenom var du vill bo, och vad du har för önskemål kring ditt boende.

 • Undersök bostaden noga under visningen, särskilt våtrum.

 • Fråga mäklaren om allt du undrar över.

 • En tumregel gällande badrum är att om det har 15-20 år på nacken kan det vara på sin plats att lägga in renovering i de kommande årens budget.

 • Leta efter tecken på vattenskador, t ex färgskiftningar eller om det finns bubblor i golvet.

 • Använd alla dina sinnen. Det brukar vara svårt att dölja lukten av vattenskada.

 • Testa trycket i duschen/vattenkranarna. Lyft på locket i golvbrunnen.

 • Det är alltid klokt att ta med en sakkunnig person eller besiktningsman för att kontrollera våtrumsutrymmen i bostaden.

 • Testa spis och fläkt. Titta i kyl och frys.

 • Öppna fönster och dörrar.

 • Be om att få se förråd och tvättstuga.

 • Dubbelkolla att förrådet verkligen hör till bostaden och om det har nyttjanderätt eller bostadsrätt.

 • Ring kommunen och fråga om de har några planer på förändringar i närområdet.

BostadsrättVilla

Att ha koll på kring din egen ekonomi:

 • Har du sparade pengar för kontantinsats?

 • Hör med din bankkontakt om banken kan ge dig ett lånelöfte.

 • Tänk på att även flytten kostar pengar och att du kanske behöver köpa möbler och husgeråd.

 • Gör en boendekalkyl. Hur mycket pengar får du in varje månad och hur mycket pengar har du råd att lägga på boendeomkostnader.

Bostadsrätt

Att läsa på om föreningens ekonomi:

 • Vad är kvadratmeterkostnaden för föreningens lån på bostaden? Om föreningen är väldigt belånad kan det bli kostsamt till exempel om räntorna stiger och föreningen blir tvungen att höja avgiften.

 • Kommer det utföras omfattande renoveringar framöver? Det kan innebära att din avgift behöver höjas eller att du till exempel inte kan bo i lägenheten under den period som stambyte genomförs.

 • Vad ingår i avgiften?

 • Kommer avgiften höjas framöver?

 • Hur länge gäller föreningens avtal för tomträtt? Det kan komma en avgiftshöjning när det avtalet behöver förhandlas om.

 • Ta hjälp av någon ekonomiskt kunnig person för att gå igenom föreningens ekonomi tillsammans. Mäklaren svarar gärna på dina frågor men det bästa är att du själv förstår vad som står i årsredovisningen.

Villa

Checklista för avgifter vid villaköp:

 • Kontantinsats

 • Lagfart

 • Pantbrev

 • Besiktning

 • Fastighetsavgift

Bostadsrätt

Viktiga punkter att förstå kring kontraktet:

 • Fråga om du kan få läsa kontraktet innan kontraktsskrivningen.

 • Mäklaren går igenom kontraktet med dig och säljaren så att ni båda förstått vad kontraktet innebär.

 • Om säljaren friskriver sig från dolda fel i kontraktet bör det kompenseras med en sänkning av köpeskillingen.

 • Om kontraktet innehåller så kallade svävarvillkor kan köpet hävas om dessa villkor inte uppfylls.

 • Svävarvillkor gäller max 2 år. Hela affären blir ogiltig om kontraktet skrivits med längre tidsbegränsning än 2 år.

 • Först när både köparens och säljarens signatur är på kontraktet är det giltigt.

Villa

Att komma ihåg kring elen:

 • Kolla så att elcentralen har en förteckning över vilken säkring som styr vad.

 • Kolla om anläggningen är jordad och om det finns jordfelsbrytare.

 • Undersök så att det inte finns jordade och ojordade uttag i samma rum. Det är ej godkänt.

 • Hur ser kablarna ut? Om exempelvis lampsladdar går in i eldosor kommer elsystemet behöva bytas ut direkt.

 • Kontrollera att alla strömbrytare fungerar och styr avsedda uttag.

 • Är kablarna under doslock torra och smular sönder är det läge att byta elsystem.

 • Föreskrifterna för var uttag ska sitt finns hos Elsäkerhetsverket. Inga uttag får till exempel sitta så de riskerar att få vatten på sig.

 • Be att få se papper på installationen av golvvärmen. Det är ett krav att den ska installeras av behörig elektriker och att jordfelsbrytare måste finnas.

 • I badrum ska det finnas jordfelsbrytare om man har installerat ett 230V uttag. För rakuttag på 110V behövs inte jordfelsbrytare.

 • Glöm inte kontrollera el i trädgården: eluttagens placering, jordfelsbrytare utomhus och om det finns kvar gamla platta trefasuttag.

Villa

Frågor att ställa till mäklaren vid visning:

 • Finns det tidigare besiktningsprotokoll att tillgå?

 • Är avloppen godkända? Finns ritningar och information om dessa?

 • När provtrycktes skorstenen senast?

 • Om det inte är kommunalt vatten - finns det protokoll från kemiskt och bakteriologiskt test av vattenkvalitet?

 • Vilka summor är driftskostnaden baserad på? Vilken innertemperatur under vinterhalvåret?

 • Finns det våtrumscertifikat?

 • Hur värms huset?

 • När byttes tak, när målades fasaden senast, när dränerades tomten?