Vad innebär abs 09?

ABS står för “Allmänna bestämmelser vid småhusentreprenader”. Dessa regleras under konsumenttjänstlagen och avser uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus som näringsidkare utför åt konsument. ABS 09 är ett standardavtal för entreprenadkontrakt.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö