Vad innebär bostadsrätt?

Bostadsrätt är en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger rätten att nyttja en viss bestämd yta under obegränsad tid, under förutsättning att de förpliktelser man har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättsinnehavaren äger inte sin lägenhet, utan förvärvar en andel i den bostadsrättsförening som äger fastigheten.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö