Vad innebär bostadsrättsupplåtelse?

Upplåtelseavtal upprättas i samband med nyproduktion (eller vid ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt). Avtalet är underlaget till det överlåtelseavtal som sedan upprättas när en bostadsrätt övergår till en ny innehavare. För att en bostadsrättsförening ska få upplåta en lägenhet med bostadsrätt krävs att bostadsrättshavaren är medlem i föreningen. Dessutom måste det finnas en registrerad ekonomisk plan.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö