Vad innebär byggherre?

Byggherre kallas den som är ansvarig för ett byggprojekt enligt PBL (Plan- och bygglagen). Det kan vara en fysisk person, en BRF, ett företag eller en kommun. Det är byggherren som ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller, samt se till att lov följs och att de tekniska egenskapskraven uppfylls.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö