Vad innebär bygglov, byggnadslov?

Bygglov utfärdas av kommunen och är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen för en fastighet. Enbart bygglov är inte tillräckligt för att bygga. Innan byggnadsarbetena sätts igång måste byggnadsnämnden ge ett startbesked. Bygglovet är giltigt i fem år från beviljandet.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö