Vad innebär byggnadstillbehör?

Byggnadstillbehör är föremål som byggnaden blivit försedd med som är avsedda för stadigvarande bruk. Begreppet stadigvarande bruk anger att det ska finas en ändamåls- eller funktionsgemenskap mellan föremålet och byggnaden. Föremålet ska normalt sett vara till nytta oavsett vem som äger eller utnyttjar fastigheten.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö