Vad innebär fastighetsmäklarinspektionen (fmi)?

Om du tycker att en mäklare begått tjänstefel kan du anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen. Myndighetens uppgift är att hantera frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. De informerar också om god fastighetsmäklarsed och kan ge mäklaren en erinran, varning eller, om det gäller allvarliga fel, avregistrera mäklaren.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö