Vad innebär förhandsavtal?

Ett förhandsavtal skrivs innan bostadsrätten är färdigbyggd. Förhandsavtalet måste vara skriftligt och tecknas med föreningen även om det är byggföretaget som tillhandahåller avtalet. Avtalet är bindande och kan vara kostsamt att säga upp. Köparen kan till exempel bli betalningsskyldig för annonsering och visning samt eventuell mellanskillnad som uppstår mellan vad föreningen kan få av en ny köpare i jämförelse med vad den skulle ha fått enligt tidigare avtal.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö