Vad innebär generalentreprenad, helentreprenad?

Vid generalentreprenad så utför beställaren projekteringen men tecknar endast ett kontrakt, med vald entreprenör. Denne genomför sedan byggnationen med hjälp av underentreprenörer. Beställaren har inga egna hantverkare utan allt går genom entreprenören. Vid eventuella fel, förseningar eller dylikt har beställaren således endast en part att vända sig till. Beställaren har alltså rent juridiskt endast en part att hålla ansvarig vid generalentreprenad.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö