Vad innebär rådgivnings- och upplysningsskyldighet?

Mäklaren har rådgivnings- och upplysningsskyldighet, det betyder att mäklaren är skyldig att informera en köpare om sådant som mäklaren känner till och som kan antas vara av betydelse för en köpare, även om det innebär att slutsumman vid försäljningen riskerar att bli lägre. Mäklaren ska samla all information som lämnats av säljaren samt vidareförmedla vad den känner till alternativt borde känna till med tanke på sitt yrkeskunnande. Kallas även informationsplikt.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö