Vad innebär jordabalken?

Jordabalken är den lag som reglerar egendom, tomträtt, fastigheter och hyreskontrakt. Lagen ser över den fasta egendomen, det som tillhör denna, hur gränser dras mellan olika egendomar och vad som gäller då man köper, byter, eller ger bort en fastighet eller tomt. Reglerna rör även nyttjanderätten av en egendom. Det går inte att avtala om villkor i strid med reglerna, det är lagens regler som gäller och vanligtvis blir konsekvensen ett ogiltigt köp.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö