Vad innebär känslighetsanalys?

Känslighetsanalys är en mätmetod för att räkna ut konsekvenserna av till exempel framtida räntehöjningar. Meningen är alltså att analysera vad eventuella framtida osäkra faktorer kan ha för ekonomiska konsekvenser över tid.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö