Vad innebär kontrollansvarig?

Vid varje byggprojekt är man skyldig att ha en certifierad kontrollansvarig (KA) som säkerställer att projektet efterlever bygglagstiftningen och ser till att kontrollplanen följs, är med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller. Kontrollansvarig ska också skriva ett utlåtande som underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö