Vad innebär köpe- och entreprenadkontrakt?

När husmodell och entreprenör valts skrivs ett så kallat Köpe- och entreprenadkontrakt. Där ska tydligt anges vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska göras. Kontraktet är till för att tydliggöra ansvarsfrågan och förhindra missförstånd om en situation/tvist skulle uppstå där det behöver bevisas vad som är överenskommet från början.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö