Vad innebär nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan är en redovisning av förhållandena på marken och anslutningspunkter för vatten och avlopp samt projekterade gatuhöjder. Den redovisar tomtens gränser och byggrätten enligt den gällande detaljplanen och är ett underlag för den situationsplan som ska bifogas till ansökan om bygglov.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö