Vad innebär överlåtelseavgift?

Föreningen kan ta ut en avgift i samband med ägarbytet på cirka 1100 kr (brukar vara cirka 2,5% basbelopp) som ska täcka föreningens administration av överlåtelsen. Avgiften betalas ibland av säljaren och ibland av köparen, beroende på vad som står i föreningens stadgar. Denna avgift lånar banken inte till.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö