Vad innebär prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen och ändras varje år utifrån inflation och andra penningvärdesgrunder. Begreppet används ofta i lagtext för att säkerställa att ersättning blir korrekt anpassad till nuvarande samhällsekonomisk situation. På så sätt kan man ange till exempel maxtaket för föräldrapenning till 7,5 prisbasbelopp. Antalet prisbasbelopp är alltså konstant från år till år, men exakt hur mycket det handlar om i kronor varierar.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö