Vad innebär provtryck?

Provtryckning av skorsten görs för att undersöka hur tät en eldstad och skorstenskanal är. Man fyller skorstensöppningen med rök från en rökpatron, vid det övertryck som bildas undersöker man hela murstocken noga genom att se om rök läcker ut eller om man kan känna röklukt. Man undersöker också att de olika kanalerna inte läcker sinsemellan. Om någon kanal i skorstenen släpper ut rök behöver man gå vidare med det innan man klan använda eldstaden.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö