Vad innebär radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen sen sönderfaller fastnar dess radioaktiva metallatomer på damm som boende i fastigheten riskerar att andas in. Radon kan orsaka lungcancer om vi regelbundet utsätter luftrör och lungor för dessa dammpartiklar. . Radon finns överallt, men är särskilt vanligt i vissa byggmaterial som användes mellan 1929-1970. Vatten från bergborrade brunnar kan innehålla radon, men det är ovanligt med radon i kommunalt vatten. Marken är den vanligaste radonkällan. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret hos din kommun om du vill veta mer, då många kommuner noggrannt undersökt radonsituationen i marken.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö