Vad innebär servitut?

Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person, och ger inneboende i fastigheten rätt att nyttja till exempel en väg eller en brunn. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheterna. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö