Vad innebär vite?

Vite är ett penningbelopp som ska betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs. I lagen om viten finns bestämmelser som används vid föreläggande och förbud enligt plan- och bygglagen, PBL. För en privatperson kan det vara bra att avtala om att vite ska utbetalas vid till exempel försening av bygget.

Fler begrepp

Här har vi samlat de vanligaste begreppen du bör känna till under sökandet efter din drömbostad.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Å

Ö