Begrepp (1)

Amorteringskrav

Om du lånar 70% eller mer för att betala din bostad ska du enligt lag amortera 2% per år. Har du lån på mellan 50% - 70% ska du amortera 1% av lånet varje år. Under 50% belåning har du inga krav på amortering enligt lag. Dock är det lagstiftade amorteringskravet en miniminivå och det finns ingenting som hindrar din bank från att kräva en högre amorteringsgrad. (Nya tuffare amorteringskrav träder i kraft mars 2018).