Frågor och svar (1)

Vad är ett dolt fel?

För att räknas som dolt fel gäller att felet ska ha funnits i bostaden redan när du köpte den, men alltså inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Du kan inte kan kräva ersättning för fel som du borde ha kunnat uppmärksamma vid en noggrann besiktning av lägenheten, och det är därför mycket viktigt att du undersöker lägenheten ordentligt innan köpet.

Begrepp (1)

Dolt fel

Ett dolt fel är ett fel som fanns i bostaden redan när du köpte den, men som inte gått att upptäcka vid en noggrann besiktning. Du ska inte heller ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion. Du kan inte kan kräva ersättning för fel som du borde ha kunnat uppmärksamma vid en noggrann besiktning av lägenheten, och det är därför mycket viktigt att du undersöker lägenheten ordentligt innan köpet.