Frågor och svar (1)

Vad är en oäkta förening?

Om mer än 40% av bostadsrättsföreningens intäkter kommer från lokaler, hyresgäster och juridiska personer finns det risk för att bostadsrättsföreningen klassas som en oäkta förening. Då beskattas föreningen som en näringsfastighet (som ett affärsdrivande företag) vilket kan ha konsekvenser för privatpersoner som äger bostadsrätt i föreningen. Till exempel beskattas hela den eventuella vinsten vid en försäljning, och vinstskatten kan inte heller skjutas upp. Undersök om det är gynnsamt eller ofördelaktigt för just din ekonomi.

Begrepp (2)

Oäkta förening

Om mer än 40% av bostadsrättsföreningens intäkter kommer från lokaler, hyresgäster och juridiska personer finns det risk för att bostadsrättsföreningen klassas som en oäkta förening. Då beskattas föreningen som en näringsfastighet (som ett affärsdrivande företag) vilket kan ha konsekvenser för privatpersoner som äger bostadsrätt i föreningen. Till exempel beskattas hela den eventuella vinsten vid en försäljning, och vinstskatten kan inte heller skjutas upp. Undersök om det är gynnsamt eller ofördelaktigt för just din ekonomi.

Juridisk person

Det händer att en eller flera bostäder i föreningen ägs av en juridisk person, det innebär att det är ett företag som äger bostaden och inte en fysisk person. Om det är många juridiska personer som är ägare i föreningen kan det bli en så kallad oäkta förening.